وبلاگ پارسی زبانان . . . . . دانلود و آموزش

 

آزمون آدمک

تست هوش کودکان 3 تا 13 سال

 

 

آزمون ترسیم آدمک یکی از آسانترین ،عملی ترین و جهانی ترین  آزمونهای تصویری است .این آزمون توسط عده ی زیادی کد گذاری شده است.که مهمترین آنها کار خانوم آمریکایی فلورانس گودیناف است .که در سال 1920 در ایالت نیوجرسی آمریکا روی 4 هزار کودک آنرا آزمایش نمود .در فرانسه نیز دکتر فای در این زمینه کار کرده .

 

هدف

مهمترین هدف آزمون ،تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است  .

 

دستور اجرا

اجرای آزمون ساده است ،به کودک گفته میشود یه آدم ترسیم کن و هرچه میتوانی آنرا زیبا و خوب بکش .زمان این کار هرچقدر باشد اشکالی ندارد .

 

نکاتی که در عمل  و ارزیابی باید رعایت شود

1-برای ترسیم بهتر است یک مداد سیاه یا یک خودکار راحت و روان در اختیار کودک بگذاریم.با مداد رنگی بسختی می توان رسم کرد واجزا را تشخیص داد.

2-اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود،شرایط دیگری برای ارزیابی لازم است که باید رعایت شود

3- کاغذ برای رسم  نقاشی کودک باید حداقل 30*21 باشد  .

4-اجازه دهید کودک چند تصویر بکشد سپس کاملترین و بهترین را برای نمره دادن انتخاب کنید .

5-اگر نتایج چند بار کشیدن آدمک با هم فرق داشت نشان ناراحتی های دیگری در کودک است که باید به متخصص مسائل روانی مراجعه کرد .

 روش نمره گذاری

(الف):

برای هریک از اجزای آدمک در صورتی که توسط کودک ترسیم شده باشد (1) نمره، منظور فرمائید .اجزا به شرح زیر :

 1-سر وجود داشته باشد

2-پا کشیده شده باشد

3-دست کشیده شده باشد (یک یا هر دو دست )

4- بدن کشیده شده باشد

5-طول بدن درازتر از عرض آن باشد

6-شانه ها کشیده شده باشد

7-بازوها وپاها به تنه چسبیده شده باشند .

8- پاها به تنه و دستها به تنه ی در نقاط  واقعی خود چسبیده شده باشند.

9-گردن کشیده شده باشد .

10-دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد .

11-چشمها کشیده شده باشد .

12-بینی کشیده شده باشد .

13-دهان کشیده شده باشد .

14-دو لب دیده شود .

15-سوراخها یا حفره های بینی کشیده شده باشد .

16-موها کشیده شده باشد (جزئی ترین مقدار مو )

17-موها کامل کشیده شده باشد .

18-علامتی از لباس کشیده شده باشد .

19-دو قطعه لباس کشیده شده باشد .

20-تمام بدن پوشیده از لباس باشد .

21-چهار قطعه لباس کشیده شده باد .(کراوات ،کلاه،جوراب،پیراهن،کت وشلوار،کفش)

22- لباس رسمی یا یونیفرم باشد .(یونیفرم مدرسه هم نمره میگیرد .)

23-انگشتان کشیده شده باشد (هر اثری از انگشت کافی است .)

24-تعداد انگشتان درست باشد .

25-شکل و قواره ی انگشتان درست باشد .

26-شست متمایز باشد .

27-دست متمایز ازانگشتان باز باشد.(کف دست کشیده شده باشد .)

28-بازوها کشیده شده باشد .

29-زانو کشیده شده باشد .

30-تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد .

31-تناسب بازوها و دست ها نسبت به بدن حفظ شده باشد

32-پاهای متناسب ،کشیده شده باشد .

33-کف پا متناسب باشد.

34-پاها متمایل به بالا نباشند.

35-دست ها و پاها دو بعدی کشیده شده باشند .

36-پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده شده باشد .

37-هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد .(دست نلرزیده باشد)

38-هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد .(نقاشی دقیق باشد)

39-هماهنگی خطوط سر (موها و دورسر به دقت کشیده شده باشد )

40-هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد .

41-هماهنگی خطوط دستها و پاها حفظ شده باشد .

42-هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد .

43-گوشها کشیده شده باشد .

44-تناسب گوشها حفظ شده باشد .

45-مردمک چشم کشیده شده باشد .

46-تناسب چشم حفظ شده باشد .

47-در تصاویر نیمرخ و تمام رخ،چشم دارای حالت باشد .

48-چانه و پیشانی هر دو کشیده شده باشد .

49-برآمدگی شانه در تصویر نیمرخ معلوم باشد.

50-نیمرخ ناقص باشد (تنه و نیمرخ ناقص)

51-نیمرخ باشد .

روش محاسبه   

 1-نمرات داده شده را باهم جمع میکنیم (مجموع از 51 تجاوز نمی کند .)

2-با استفاده از جدول مخصوص(جدول شماره 1)نمره خام،تبدیل به سن عقلی میشود .از رابطه ی زیر ،بهره ی هوشی کودک بدست می آید .هوش = سن عقلی  /تقسیم بر سن تقویمی  *ضربدر 100

 

3-اگر نمره ی خام آزمونی بر فرض مثال 40 باشد ،در جدول تبدیل نمرات  جدول شماره ی1  نمره ی خام را پیدا کرده و سن عقلی کودک را که 13 می باشد ،استخراج می کنیم ،(این نمره سن عقلی کودک است )سپس 13 را در 12 (ماه) سال ضرب میکنیم . 

سپس سن تقویمی آزمونی را محاسبه میکنیم .اگر آزمودنی به عنوان مثال 10 سال و 3 (ماه) داشته  باشد  10 را ضربدر 12 (هر سال 12 ماه دارد ) بعلاوه 3 ماه میکنیم .نمره بدست آمده سن تقویمی کودک است .حاصلضرب صورت و مخرج را در هم تقسیم کرده و ضربدر 100 کرده و بهره ی هوشی آزمودنی بدست می آید  .بدین صورت :

 

IQ = 126

سپس نمره ی بدست آمده را در طبقه بندی هوشی (جدول شماره ی 2) پیدا کنید .بهره هوشی کودک بدست می آید.

"جدول تبدیل نمرات خام به سن عقلی "

<< جدول شماره 1>>

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

نمره خام

سن عقلی

1

3-3

11

9-5

21

3-8

31

9-10

2

6-3

12

0-6

22

6-8

32

0-11

3

9-2

13

3-6

23

9-8

33

3-11

4

0-4

14

6-6

24

0-9

34

6-11

5

3-4

15

9-6

25

3-9

35

9-11

6

6-4

16

0-7

26

6-9

36

0-12

7

9-4

17

3-7

27

9-9

37

3-12

8

0-5

18

6-7

28

0-10

38

6-12

9

3-5

19

9-7

29

3-10

39

9-12

10

6-5

20

0-8

30

6-10

40

0-13

 

 

 

 

 

 

 

51

بالاتر از 13 سال

جدول شماره 2 رتبه هوش

طبقه بندی از لحاظ هوش

معادل هوش

نابغه

189-170

تیز هوش

169-150

پرهوش

149-130

باهوش

129-110

متوسط

109-90

مرزی

89-80

مرزی ضعیف

79-70

کودن

69-50

کالیو

49-25

شیرین عقل

25-0